Datum poslední změny: 26. prosince 2024

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto Zásady zpracování osobních údajů určují postup při zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů správce webu (značky) – dále jen Správce webových stránek.

1.1. Správce webových stránek si jako nejdůležitější cíl a podmínku pro výkon činnosti stanovuje dodržování lidských a občanských práv a svobod při zpracování osobních údajů, včetně ochrany práva na soukromí, osobního a rodinného tajemství.

1.2. Tyto Zásady zpracování osobních údajů Správce webových stránek (dále jen Zásady) se vztahují na veškeré informace, které může Správce webových stránek získat o návštěvnících webových stránek cz.casinohex.cz

2. OBECNÉ DEFINICE POUŽÍVANÉ V ZÁSADÁCH

2.1. Automatizované zpracování osobních údajů – zpracování osobních údajů pomocí softwaru;

2.2. Blokování osobních údajů – dočasné ukončení zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro objasnění osobních údajů);

2.3. Webové stránky – soubor grafických a informačních materiálů, jakož i počítačových programů a databází, které zajišťují jejich dostupnost na internetu prostřednictvím síťové adresy cz.casinohex.cz;

2.4. Informační systém osobních údajů – soubor osobních údajů obsažených v databázích, jakož i informační technologie a technické prostředky, které zajišťují zpracování osobních údajů;

2.5. Anonymizace osobních údajů – úkony, které bez použití dalších informací znemožňují určit, kterému konkrétnímu uživateli nebo jinému subjektu osobních údajů osobní údaje náleží;

2.6. Zpracování osobních údajů – jakákoliv činnost (operace) nebo soubor činností (operací) prováděná s využitím výpočetní techniky nebo bez něj zaměřená na osobní údaje, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, uchovávání, zpřesňování (aktualizace, změny), vyhledávání, používání, předávání (distribuce, poskytování, zpřístupňování), depersonalizace, blokování, výmazu, likvidace osobních údajů;

2.7. Osobní údaje – jakékoli informace přímo či nepřímo se vztahující k definovanému uživateli webových stránek;

2.8. Uživatel – každý návštěvník webových stránek cz.casinohex.cz;

2.9. Poskytování osobních údajů – úkony směřující ke zpřístupnění osobních údajů konkrétní osobě nebo určitému okruhu osob;

2.10. Zničení osobních údajů – jakékoliv jednání, jehož důsledkem je nevratné zničení osobních údajů s nemožností jejich další obnovy v informačním systému osobních údajů a (nebo) jehož důsledkem je zničení hmotných nosičů osobních údajů.

2.11. “Cookies” – malý datový soubor odeslaný z webové stránky a uložený v počítači uživatele. Webový klient nebo webový prohlížeč odesílá cookies jako HTTP požadavek webovému serveru při každém pokusu o otevření příslušné webové stránky.

3. SPRÁVCE WEBOVÝCH STRÁNEK JE OPRÁVNĚN ZPRACOVÁVAT TYTO OSOBNÍ ÚDAJE UŽIVATELE

3.1. Shromažďování a zpracování anonymizovaných údajů o návštěvnících (včetně “cookies”) pomocí internetových statistických služeb, jako je Google Analytics a další;

3.2. Správce webových stránek shromažďuje následující údaje:

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Účel zpracování osobních údajů uživatele – informovat uživatele zasíláním e-mailů; poskytnout uživateli přístup ke službám, informacím a/nebo materiálům na webových stránkách, pokud je taková funkce na webových stránkách implementována;

4.2. Správce webových stránek má rovněž právo informovat Uživatele o nových produktech a službách, speciálních nabídkách a různých akcích. Uživatel se může z odběru těchto oznámení kdykoli odhlásit zasláním zprávy Správci webových stránek s označením “Odhlášení z odběru jakýchkoli oznámení o nových produktech, službách a speciálních nabídkách”;

4.3. Anonymizované údaje uživatelů, shromážděné prostřednictvím služeb internetové statistiky, slouží ke shromažďování informací o činnostech uživatelů na webových stránkách a ke zkvalitňování webových stránek a jejich obsahu.

5. POUŽITÍ COOKIES

5.1. Používání souborů cookies je nezbytné k tomu, aby uživatelé mohli používat webové stránky a všechny jejich funkce, například přístup do chráněných sekcí webových stránek. V případě potřeby může Uživatel soubory cookie zablokovat nebo vymazat příslušnou změnou nastavení internetového prohlížeče, Uživatelé však musí počítat s tím, že to ovlivní správné fungování webových stránek.

5.2. Analytické soubory cookies shromažďují informace o tom, jak Uživatelé používají webové stránky. Umožňují Správci webových stránek získávat informace o tom, co Uživatele na webových stránkách zajímá, a provádět příslušná vylepšení webových stránek. Soubory cookies například Správci webových stránek ukazují, které stránky webových stránek jsou nejčastěji navštěvovány, pomáhají identifikovat potíže, které se vyskytují při používání webových stránek, a vyhodnocují marketingovou výkonnost. Díky tomu má Správce webových stránek možnost zjistit trendy v používání webových stránek obecně.

5.3. Uživatelé mohou upravit používání souborů cookies prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Pokud se uživatel rozhodne soubory cookies zakázat, bude moci webové stránky nadále používat, avšak některé sekce a funkce webových stránek nebudou fungovat. Různé webové prohlížeče se liší. Chcete-li pochopit, jak zakázat soubory cookies ve svém prohlížeči, podívejte se do nabídky nápovědy.

6. PRÁVNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Správce webových stránek zpracovává osobní údaje Uživatele pouze v případě, že je Uživatel vyplnil a/nebo odeslal podle svého uvážení prostřednictvím speciálních formulářů umístěných na webových stránkách. Vyplněním příslušných formulářů a/nebo zasláním svých osobních údajů vyjadřuje Uživatel Správci webových stránek svůj souhlas s těmito Zásadami;

6.2. Správce webových stránek zpracovává anonymizované údaje Uživatele, pokud to bylo povoleno v nastavení prohlížeče Uživatele (bylo povoleno ukládání cookies a použití technologie JavaScript).

7. RÁMEC PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ, UKLÁDÁNÍ, PŘEDÁVÁNÍ A DALŠÍ TYPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Bezpečnost osobních údajů zpracovávaných Správcem webových stránek je zajištěna zavedením právních, organizačních a technických opatření nezbytných k tomu, aby byly plně dodrženy platné právní požadavky v oblasti ochrany osobních údajů;

7.2. Správce webových stránek zajišťuje bezpečnost osobních údajů a přijímá veškerá možná opatření k zamezení přístupu neoprávněných osob k osobním údajům;

7.3. Osobní údaje Uživatele nebudou nikdy a za žádných okolností předávány třetím osobám s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné právní předpisy;

7.4. V případě zjištění nepřesností v osobních údajích je Uživatel může aktualizovat zasláním oznámení Správci webových stránek;

7.5. Doba zpracování osobních údajů je omezena. Správce webových stránek bude zpracovávat osobní údaje Uživatele po dobu nezbytnou (i) k plnění povinností podle Podmínek služby; (ii) pro oprávněné obchodní potřeby Správce webových stránek; nebo (iii) podle platných právních předpisů. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat zasláním oznámení Správci webových stránek s označením “Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů”;

7.6. Správce webových stránek přijímá následující opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů Uživatele:

7.7. Vzhledem k tomu, že neexistuje zcela spolehlivý způsob ochrany informací v procesu elektronického ukládání, zpracování a přenosu dat, Správce webových stránek neposkytuje plnou záruku jejich bezpečnosti, a to i přes veškeré úsilí, které k tomu společnost vynakládá.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Uživatel může získat jakákoli vysvětlení týkající se zpracování jeho osobních údajů kontaktováním Správce webových stránek prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách;

8.2. V tomto dokumentu budou zohledněny veškeré změny Zásad zpracování osobních údajů. Zásady jsou platné na dobu neurčitou, dokud nebudou nahrazeny novou verzí;

8.3. Správce webových stránek může Zásady ochrany osobních údajů aktualizovat tak, aby odrážely změny v politice zpracování osobních údajů. V případě významných změn v Zásadách ochrany osobních údajů obecně a obzvláště v politice používání osobních údajů Uživatele je Správce webových stránek povinen je oznámit na této stránce svých webových stránek.

8.4. Uživatel by měl příležitostně kontrolovat tuto stránku, aby získal nejnovější informace týkající se Zásad ochrany osobních údajů;

8.5. Veškeré změny Zásad ochrany osobních údajů vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách;

8.6. Právní účinnost má pouze anglická verze Zásad, zatímco překlady do jiných jazyků jsou poskytovány pouze pro informační účely.

Zobrazit více
Autor
Zkušenost:5 let

Ahoj! Jmenuji se Tomáš Novák a jsem profesionální novinář, politický analytik a hráč. Narodil jsem se a vyrostl v České republice a vášeň pro hazardní hry a analýzy jsem si vypěstoval už v mládí. Navštěvoval jsem Univerzitu Karlovu v Praze, kde jsem vystudoval žurnalistiku a politologii, a svou kariéru jsem zahájil jako novinář zabývající se politikou a společenskými tématy.Testuji kasina, vybírám ta nejlepší a doporučuji vám je na CasinoHex.CZ. Přeji vám příjemnou zábavu při hraní!

Zobrazit více
Recenzent
Petr Vaškov
Redaktor a garant obsahu Casinohex.cz
Zkušenost:9 let

Ahojte, jsem Petr Vaškov, a rád bych s vámi sdílel trochu ze své cesty v online herním světě. Se svými 47 lety života a více než dvaceti lety zkušeností v této dynamické oblasti jsem se stal klíčovou postavou v poskytování informací o kasinových hrách a online hazardu na portálu Casinohex.cz.

S takovým bohatým pozadím a odborným přístupem vám mohu garantovat, že moje práce na Casinohex.cz přináší nejen informace, ale také inspiraci pro všechny hráče, kteří chtějí objevovat svět online hazardu s důvěrou a znalostmi.

Zobrazit více